Щодо ставлення Товариства лісівників України до реформування лісової галузі та звернення з цього приводу до керівництва держави – lisportal.org

      Коментарі Вимкнено до Щодо ставлення Товариства лісівників України до реформування лісової галузі та звернення з цього приводу до керівництва держави – lisportal.org

21.02.2018

Ниже текст проектов резолюции и письма  Президенту и Премьеру…. К слову… Герб, товарищество выбрало какой-то странный: напоминает мемориал узникам совести или памятник монахам Шао-Линя…. Или мне это кажется? М.П.

Резолюція VII з’їзду Товариства лісівників України

Щодо ставлення Товариства лісівників України до реформування лісової галузі та звернення з цього приводу до керівництва держави

VII з’їзд Товариства лісівників України відмічає, що в лісовому господарстві України склалася складна соціально-економічна ситуація. Гострота моменту полягає в створенні штучної кризи в лісовій галузі внаслідок:

 • нестабільності та розбалансованості системи управління;
 • неодноразових намагань без широкого фахового обговорення створити в Україні єдине лісогосподарське підприємство, ліквідувавши існуючі лісогосподарські підприємства, або ж передати лісові підприємства в концесію;
 • зупинення бюджетного фінансування лісогосподарських заходів;
 • доведення до зубожіння лісових господарств на Півдні та Сході країни;
 • незрозумілості та непослідовності реформ, на які очікує лісова громада;
 • відсутності програмно-цільових підходів до ведення лісового господарства;
 • ігнорування думки та досвіду лісових фахівців та науковців.

З’їзд підтримує основні напрями Стратегії реформування лісового господарства України на період до 2022 року, підготовлені робочою групою експертів при Держлісагентстві і представлені заступником Голови Держлісагентства Бондарем В.Н.

З урахуванням викликів сьогодення VII з’їзд Товариства лісівників України вважає пріоритетним напрямком діяльності Товариства забезпечення участі лісової громадськості в поміркованому реформуванні лісової галузі, при цьому для подальшої роботи необхідно враховувати наступне:

 • в Україні на сьогодні відсутня цілісна національна лісова політика, і її формування, як свідчить досвід інших країн, потребує певного часу та застосування перехідних моделей реформування з поетапною апробацією на практиці, з подальшим усвідомленням та виправленням можливих помилок.
 • досить успішна реформа лісового господарства в Польщі здійснювалася на протязі 10 років при активній підтримці ЄС. Швидкі та радикальні реформи в лісовому господарстві, як свідчать їх результати в Грузії, Болгарії та Росії а також висновки незалежних закордонних експертів, призвели до негативних наслідків, втрати пріоритетів, часу та повернення до початкового рівня.
 • в жодній з чисельних робочих груп по реформуванню лісового господарства до цього часу не було представлене Товариство лісівників України.

На підставі вищезазначеного з’їзд постановляє:

 1. Всеукраїнській Раді, Президії Товариства рішуче сприяти дієвій участі лісової громадськості в реформуванні лісового господарства, для чого:
 • домогтися представлення уповноважених Товариством фахівців та експертів в робочих групах з реформування лісового господарства при Мінагрополітики та при інших міністерствах і відомствах України;
 • започаткувати систематичне ознайомлення членів Товариства, первинних та обласних організацій з напрацюваннями та рішеннями по реформуванню галузі, залучення їх до активної участі в цьому процесі шляхом проведення опитувань, анкетування та узагальнення на цій основі громадської думки, активізувати роботу сайту та роботу із засобами масової інформації;
 • сформувати колективну позицію Товариства з приводу здійснення реформ в лісовому господарстві України та донести її до відома керівництва галузі та держави.
 1. З метою консолідації суспільства та громадськості небайдужих до долі українського лісу, об’єднання зусиль на шляху лісового господарства до європейських стандартів підтримати ініціативу щодо створення Всеукраїнської лісівничої асамблеї та доручити Президії Всеукраїнської Ради Товариства сприяти її створенню за участю зацікавлених громадських організацій і об’єднань лісового сектору.
 2. Схвалити звернення до Президента України та Прем’єр-міністра України (додається).

Президенту України П.О. Порошенко

Прем’єр – міністру України В.Б. Гройсману

Звернення делегатів VII з’їзду Товариства лісівників України

Ми, делегати VII з’їзду Товариства лісівників України глибоко стурбовані штучним кризовим становищем, яке склалося у лісовій галузі внаслідок розбалансованості системи управління, зупинення бюджетного фінансування лісогосподарських заходів, незрозумілості та непослідовності задекларованих реформ, на які очікує лісова спільнота і які приймалися без обговорення.

Громада лісівників України здатна подолати усі труднощі та забезпечити стійкий, поступовий розвиток українського лісівництва на основі сучасних, європейських стандартів.

Однак, схвалена Кабінетом Міністрів України 15 листопада 2017 року «Стратегія реформування лісового господарства на період до 2022 року» викликає стурбованість та незгоду з намірами реформування галузі без врахування думки лісових професіоналів, без широкого обговорення цього питання з громадськістю. Крім того зазначена стратегія суперечить Указу Президента України від 21.11.2017 р. № 381 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду».

Занепокоєння працівників лісу викликають наміри передати державні лісогосподарські підприємства разом з землями лісового фонду у концесію, плани щодо створення єдиної лісогосподарської акціонерної компанії, незважаючи на загальнодержавний курс по децентралізації та європейський досвід.

Про хибність кроків в цьому напрямку свідчить негативний досвід реформування лісового господарства Болгарії, Грузії та Росії. В той же час, позитивний європейський досвід доводить необхідність поміркованого, поетапного реформування. Так, створення єдиних лісівничих компаній має практику тільки в невеликих країнах ЄС з значним відсотком приватних лісів (Литва, Словенія тощо). В країнах за площею лісових угідь подібних Україні (Польща, Німеччина, Угорщина тощо) діє вертикально – інтегрована система управління лісовим господарством, основу якої складають самостійні лісогосподарські підприємства.

У зв’язку з цим звертаємось до Вас з проханням:

Призупинити дію та переглянути Стратегію реформування лісового господарства України на період до 2022 року, схвалену Кабінетом Міністрів України 15 листопада 2017 року, з урахуванням Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду» від 21.11.2017 № 381 та обговорених і узгоджених пропозицій громадських організацій та рішення про децентралізацію влади.

Розробити з врахуванням висловлених зауважень нову Стратегію реформування лісового господарства України на період до 2022 року з проведенням її відкритого громадського обговорення,використовуючи експертно-дискусійний майданчик Товариства лісівників України.

В доопрацьований Стратегії, зокрема, обов’язково передбачити відмову від ідеї створення єдиного суб’єкта господарювання в галузі лісового господарства та ліквідації державних лісогосподарських підприємств як юридичних осіб, а також заборону приватизації державних лісогосподарських підприємств або передачу їх у концесію, оскільки передача їх у концесію призведе до тяжких, непередбачуваних наслідків як для українського лісу, так і економіки країни.

Реформування лісової галузі провести на європейських принципах управління шляхом розмежування контрольних і господарських функцій та з урахуванням інтересів місцевих громад.

Забезпечити збільшення видатків за бюджетною програмою 2805060 «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» на 2018 рік в обсягах, достатніх для потреб функціонування системи лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів, та зокрема, зупинення катастрофічного погіршення економічних показників у лісогосподарських підприємствах Півдня та Сходу України (не менше 500,0 млн. грн.), вирішивши питання шляхом перерозподілу коштів, як це було обіцяно Прем’єр-міністром України В.Б. Гройсманом при прийнятті бюджету України на 2018 рік. Особливо це важливо зараз для лісогосподарських підприємств Півдня та Сходу України напередодні початку весняної посадки лісу та наближення пожежонебезпечного періоду в лісах.

Створити Державний лісовий фонд України, прийнявши Закон про внесення відповідних змін до Податкового, Бюджетного та Лісового кодексів України, а також до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Розглянути питання прямого підпорядкування Державного агентства лісових ресурсів України Кабінету Міністрів України та прискорити призначення керівника Держлісагентства.

За дорученням з’їзду, з повагою, Голова Товариства